עיון בכל מילים נרדפות


 • Aslant מילים נרדפות: במבט מעוקם.
 • Asperity מילים נרדפות: עצבנות, היריבות המרה שהייתה, surliness, crankiness, עצבנות, crossness, irascibility, המזג חולה, acerbity, חריפות, חומציות, snappishness.
 • Asperse מילים נרדפות: לשון הרע.
 • Aspersion מילים נרדפות: הוצאת דיבה, השמצה, לשון הרע, משטח, המקום, לעז, detraction, הכפשה, backbiting, קלון, השתקפות, התקפה, vilification, impugnment.
 • Asphyxiate מילים נרדפות: להיחנק, לחנוק, לחנוק, לטבוע, גז, לדכא, לחנוק, מצערת.
 • Assaulter מילים נרדפות: התוקף.
 • Assay מילים נרדפות: ניתוח, בדיקה, בדיקה, משפט, הניסוי, אבחון, חקירה, בדיקה, פיקוח.לבדוק, לבחון, להעריך, לנתח, להעריך, לאבחן, לשפוט,...
 • Asseverate מילים נרדפות: טוענים.
 • Assiduity מילים נרדפות: בדיקת נאותות.
 • Assort מילים נרדפות: לסיווג.
 • Atrabilious מילים נרדפות: קודר.מלא טרוניות.
 • Attenuated מילים נרדפות: נחלש, מופחתת, פחת, ובשיווי, ירד, מדולל, לדלל, להשקות, מדולל, rarefied, נשאב.
 • Attitudinize מילים נרדפות: פוזה.
 • Augury מילים נרדפות: אות משמיים, שעתיד, האיש, הרלד, סימן, auspice.הגדת עתידות, soothsaying, לנבא, חיזוי, חיזוי, העתידות.
 • Authoritarian מילים נרדפות: קפדנית, נוקשה, האורתודוקסית, דוגמטי, אוטוקרטי, absolutistic, עריץ, סמכותי, דיקטטורי, שתלטן, התקיף, שרירותי, טוטליטרי,...
 • Autocracy מילים נרדפות: אבסולוטיזם.
 • Avid מילים נרדפות: מעוניינת, להוט, נלהב, חרדה, מושקע, נלהב, קין, חמדן, voracious, רודף בצע, לא־ישרים, שאינה יודעת שובע.
 • Avocation מילים נרדפות: תחביב, צדדי, הסחה, הבילוי רדיפה.
 • Avouch מילים נרדפות: לערוב.מצהירים.
 • Avowed מילים נרדפות: הודה, הודה, הודה, הכריז, ולשלי, פתח.
 • Babushka מילים נרדפות: צעיף.
 • Bacchanal מילים נרדפות: אורגיה.
 • Bacchanalia מילים נרדפות: אורגיה.
 • Backbite מילים נרדפות: לשון הרע.
 • Backbreaking מילים נרדפות: מעייפת, מתיש, מעייף, מפרך, קשה, תובעני, ברפובליקה־בעיני־עצמה, מפרך, קשה, קשה, לובש.
 • Backslide מילים נרדפות: לחזור, שמפסיק, לסגת, לשגות, retrogress, להחזיר, בהוצאתם, renege, לסגת, להחליש, recidivate.
 • Backwash מילים נרדפות: בעקבות תוצאה, התעוררות, repercussion בסיפורי מעשיות, התוצאה, תופעת לוואי, תנועת הנגד, התגובה, מכשמקבלים.
 • Badinage מילים נרדפות: באנטר, ההיתול, wittiness, במבטאים, ובשנינות, flippancy, מתלוצץ, מתגרה, joshing, צוחק.
 • Bagatelle מילים נרדפות: טרייפל, דבר, צעצוע, סיבית, שנשאו, הטריוויאליות, טיפשות, תכשיט, knickknack, דבר קטן, frippery, מתמקמים, bibelot.
 • Balderdash מילים נרדפות: שטויות.
 • Balk מילים נרדפות: לסרב, למשוך בחזרה, להמנע, להילחם, להתחמק, שון, הנידה, ובצינתם, blench, התרעמת, לתלות בחזרה, מקל על, מהסס.מכשלה, אכזבה,...
 • Balky מילים נרדפות: עקשן, סורר, מכבידה, מסרב, לא אמין, מסולפים, להפך, צפויות, mulish, ממושמעים, המכוונת.
 • Ballyhoo מילים נרדפות: רעש, והילדותי, מחבט, ההמולה, ירים קול זעקה, לביצוע, מהומה, פרסום, פרסום, הצטברות, זפת, puffery, spiel, לחגיגה.לקדם.
 • Balm מילים נרדפות: salve, emollient, נוחות, ברם, תרופת פלא, תרופת פלא, assuagement, הרגעה, הרגעה, נרקוטי.
 • Bandanna מילים נרדפות: מטפחת.
 •