הימור מילים נרדפות


הימור מילים נרדפות עצם טופס

  • בית, ההימור, יתד, סיכון, לצלול, מפגע, טייס, סיר, גילי אמיתי, ההשקעה.
  • הימור, סיכון, סיכוי, ההימור.

הימור מילים נרדפות פועל טופס

  • בית, להמר, stake, לשער, סיכונים, לקחת את העלון, מים עמוקים, סיכוי, שכב, לשחק עבור, סכנה.
  • בית, להמר, סיכונים, ספקולציות, להשקיע, stake, להסתכן, פרוספקט, פונט.
  • לאבד, לצלול, לבזבז, פסולת, לפרוק, לביבה, מכה.
הימור מילה נרדפת קישורים: בית, יתד, סיכון, לצלול, טייס, סיר, הימור, סיכון, סיכוי, בית, לשער, סיכונים, סיכוי, שכב, סכנה, בית, סיכונים, ספקולציות, להשקיע, פרוספקט, לאבד, לצלול, לבזבז, פסולת, מכה,