סיר מילים נרדפות


סיר מילים נרדפות עצם טופס

  • בסיר, הדוד, קומקום, קלחת, פאן, מחבת, תבשיל.
  • ספל, גביע, שטיין, לגביע.
סיר מילה נרדפת קישורים: קומקום, פאן, תבשיל, ספל, גביע,