בית מילים נרדפות


בית מילים נרדפות עצם טופס

  • הארגון, הקמת עסקים, החברה, המשרד, דאגה, חנות, תאגיד.
  • הכובש, בעל הבית, השוכר, תושב.
  • השושלת, קו, משפחה, שבט, גזע, שושלת, הירידה, עץ המשפחה.
  • מגורים, דף הבית, משכנו, מחסה, domicile, חיים, משק בית.
בית מילה נרדפת קישורים: הארגון, החברה, המשרד, דאגה, חנות, הכובש, בעל הבית, השוכר, תושב, השושלת, שבט, גזע, שושלת, הירידה, מגורים, domicile, חיים, משק בית,