חיים מילים נרדפות


חיים מילים נרדפות התואר טופס

  • חי, מהירה, קיים, הנפש, נדירותם, חיוני, נשימה.
  • תוסס, חיוני, אנרגטי, מעניין, משכנעת, עזים, פעיל, התראה, ערני לגמרי ופיכח לחלוטין, להוט, נלהב, נמרץ, דינאמי, אינטנסיבי, נמרצת.

חיים מילים נרדפות עצם טופס

  • domicile, מגורים, בית מגורים, משכנו, הלינה, רבעונים, מחסה, גג, האח, חדרי אירוח, סורין, משטח.

חיים מילים נרדפות פועל טופס

  • מתגוררים, להתעכב, להישמע, lodge, להישאר, שב, להתיישב, לכבוש.
  • קיים, להיות, לחיות, לנשום, להמשיך, לסבול, להתמיד, תגובה, להישאר, לשרוד, לנצח.
חיים מילה נרדפת קישורים: חי, מהירה, קיים, הנפש, חיוני, נשימה, תוסס, חיוני, אנרגטי, מעניין, משכנעת, פעיל, התראה, להוט, נלהב, נמרץ, דינאמי, אינטנסיבי, נמרצת, domicile, מגורים, חדרי אירוח, משטח, מתגוררים, להישאר, שב, לכבוש, קיים, להיות, לחיות, לנשום, להמשיך, לסבול, להתמיד, להישאר, לשרוד, לנצח,

חיים מילים הופכיות