נשימה מילים נרדפות


נשימה מילים נרדפות התואר טופס

  • להוט, נלהב, avid, הנלהב, רגשי, מושקע, סבלנות, חרדה, נרגש, מתוח.
  • מתנשף, winded, short-winded, נחנק, והעוזרות, asthmatic.

נשימה מילים נרדפות עצם טופס

  • אוויר, רוח, אדי, ריח, צפצף, עלים, אנחה, נשימת, ניחוח, צפצופים, נשימה, שאיפה, נשיפה, השראה.
נשימה מילה נרדפת קישורים: להוט, נלהב, avid, מושקע, סבלנות, חרדה, מתוח, אוויר, רוח, אדי, ריח, צפצף, עלים, אנחה, ניחוח, צפצופים, נשימה, שאיפה, השראה,

נשימה מילים הופכיות