צפצף מילים נרדפות


צפצף מילים נרדפות פועל טופס

  • pulsate, palpitate, דופק, יכאב, לרעוד, לעצמים, quaver, רפרוף, לנער, לנצח, תוף.
  • וניצב, עלים, wheeze, אנחה, לפוצץ, לנשום, אוויר מטוהר.
צפצף מילה נרדפת קישורים: pulsate, palpitate, דופק, יכאב, לרעוד, רפרוף, לנער, לנצח, וניצב, עלים, אנחה, לפוצץ, לנשום, אוויר מטוהר,