עלים מילים נרדפות


עלים מילים נרדפות עצם טופס

  • משב, נשימה, מכה, נשיפה, וכשתיגע, טיוטה, ניחוח, נביעה, ענן, הפלומה, אדי.
  • עשן, לצייר, למשוך, גרור.

עלים מילים נרדפות פועל טופס

  • pant, תיאלצו, wheeze, וניצב.
  • להתנפח, להתרחב, distend, לנפח, להרחיב, בלון, להתפיח, בטן, למתוח, להגדיל, לפוצץ.
  • מכה, gust, waft, יוזם.
עלים מילה נרדפת קישורים: משב, נשימה, מכה, וכשתיגע, טיוטה, ניחוח, ענן, הפלומה, אדי, למשוך, גרור, וניצב, להתנפח, להתרחב, distend, לנפח, להרחיב, בלון, בטן, להגדיל, לפוצץ, מכה, יוזם,

עלים מילים הופכיות