משב מילים נרדפות


משב מילים נרדפות עצם טופס

  • מתאים, בחמת, טירוף, התפרצות, גל, גישה, חום.
  • תזזית, שטף טיוטה, עלים, הפיצוץ, העומס, פרץ.
משב מילה נרדפת קישורים: מתאים, בחמת, טירוף, התפרצות, גל, גישה, חום, תזזית, עלים, הפיצוץ, העומס, פרץ,