ניחוח מילים נרדפות


ניחוח מילים נרדפות עצם טופס

  • בושם, ארומה, ריח, redolence, רעננות, מתיקות.
  • עלים, משב, נשימה, וכשתיגע, רוח, שטף.
ניחוח מילה נרדפת קישורים: בושם, ארומה, ריח, redolence, עלים, משב, נשימה, וכשתיגע, רוח, שטף,

ניחוח מילים הופכיות