שטף מילים נרדפות


שטף מילים נרדפות עצם טופס

  • זרימה, שינוי, זרם, תנועה, מעבר, גאות ושפל, מגוון, תנודות, יציבות, תסיסה, shift, inconstancy.

שטף מילים נרדפות פועל טופס

  • להכשיל.
שטף מילה נרדפת קישורים: זרימה, שינוי, זרם, תנועה, מעבר, מגוון, יציבות, תסיסה, shift, להכשיל,

שטף מילים הופכיות