הנפש מילים נרדפות


הנפש מילים נרדפות התואר טופס

  • מוחי, רוחני, מדיטטיבי, מתחשב, מודעת, רפלקטיביים, רציונלית, החשיבה, הסקת מסקנות.
  • פסיכיאטרית, מבולבל, לא רציונלי, מוטרד, פסיכוטי, מטורף.

הנפש מילים נרדפות עצם טופס

  • נשמה, רוח, עצמית, אני, המוח, האגו, האני העליון, מזהה, התודעה, אישיות, העצמיות, המודעות העצמית, כוח החיים.
הנפש מילה נרדפת קישורים: מוחי, מתחשב, מודעת, הסקת מסקנות, מבולבל, מוטרד, מטורף, נשמה, רוח, עצמית, המוח, האגו, התודעה, אישיות,

הנפש מילים הופכיות