להשקיע מילים נרדפות


להשקיע מילים נרדפות פועל טופס

  • להעצים, לאשר, מקנה, היתר, להעניק, deputize, רשיון, enfranchise, לאפשר, נציג, לחייב, להפקיד, להקצות, להסמיך, שיכשירו.
להשקיע מילה נרדפת קישורים: להעצים, לאשר, מקנה, היתר, deputize, רשיון, לאפשר, נציג, לחייב, להפקיד, להקצות, להסמיך,