פרוספקט מילים נרדפות


פרוספקט מילים נרדפות עצם טופס

  • ציפייה, הסתברות, הסבירות, סיכוי, הציפייה, הבטחה, ודאות, הבטחת, ההנחה, חזקת.
  • תצוגה, פנורמה, outlook, סצנה, חשיפה, ויסטה, היבט, פרספקטיבה, זווית, מחזה, הנוף, נוף, הגדרה.
פרוספקט מילה נרדפת קישורים: הסתברות, הסבירות, סיכוי, הציפייה, הבטחת, ההנחה, חזקת, תצוגה, פנורמה, outlook, חשיפה, היבט, פרספקטיבה, זווית, מחזה, נוף, הגדרה,