יתד מילים נרדפות


יתד מילים נרדפות התואר טופס

  • ממריץ, מרענן, מגרה, מלהיב, regaling, נמרץ, טוניק, תוסס, טריים, בריסק, קריר, מגניב.

יתד מילים נרדפות עצם טופס

  • דרגה, כיתה, מעלות, רמת, שלב, עמדה, הבמה, מארק, עגול, רונג, למדוד, במידה, עומד, תחנת, מצב.
  • הקרנה, protuberance, pin, נקודת, מקל, מוט, כפתור, הבוס, לחצן, הרבעה, דורבן, הוו, ערימה, יתד, כלונסאות.
  • תירוץ, אמתלה, אליבי, במסווה, היומרה, החוצה, אחיזה, הצדקה, התנצלות, סיבה.

יתד מילים נרדפות פועל טופס

  • להצמיד, רגבה, מסמר, שיפוד, טריז, ריבה, לפות, להצטרף, להתחבר, להדק, מאובטחת.
יתד מילה נרדפת קישורים: מגרה, מלהיב, נמרץ, טוניק, תוסס, בריסק, מגניב, דרגה, כיתה, מעלות, רמת, שלב, הבמה, מארק, עגול, עומד, תחנת, מצב, הקרנה, protuberance, pin, מקל, מוט, כפתור, הבוס, דורבן, הוו, ערימה, יתד, כלונסאות, תירוץ, אמתלה, במסווה, היומרה, הצדקה, התנצלות, סיבה, להצמיד, מסמר, טריז, ריבה, להצטרף, להדק,

יתד מילים הופכיות