ספקולציות מילים נרדפות


ספקולציות מילים נרדפות עצם טופס

  • הכרתם, היא העלאת הגרה, התבוננות, התחשבות, דיונים, הסקת מסקנות, cogitation, מחשבות, מחשבה, הניחושים.
  • תורת, השערת, השערה, לנחש, רעיון, מחשבה, מסקנה, ההנחה, חשד, חוות דעת, להרסו, שנתייחס, הרושם.
ספקולציות מילה נרדפת קישורים: התבוננות, הסקת מסקנות, cogitation, מחשבה, השערת, השערה, מחשבה, מסקנה, ההנחה, חשד, להרסו, הרושם,