לאבד מילים נרדפות


לאבד מילים נרדפות פועל טופס

  • outdistance, להשאיר מאחור, לברוח, לחמוק, להתחמק, יותר ממה, להצליח, לזהור יותר, ליקוי ירח, לעלות, outpace.
  • להיכשל, ברירת מחדל, ליפול קצר, לפספס, נכנע, פסול, מפספסים, נכנעים, ליפול, להפיל, לבטל, לכווץ, שלח, תשואות, capitulate, כניעה, באים קרופר.
  • תאבדי, לאבד, מתגעגע, misdirect, לתת תלוש, סוטים, להיעלם, לשוטט הנחה.
  • תאבדי.
לאבד מילה נרדפת קישורים: outdistance, לברוח, לחמוק, להתחמק, יותר ממה, להצליח, לזהור יותר, לעלות, להיכשל, ברירת מחדל, ליפול קצר, פסול, נכנעים, להפיל, לבטל, לכווץ, שלח, תשואות, capitulate, כניעה, תאבדי, לאבד, סוטים, להיעלם, תאבדי,

לאבד מילים הופכיות