עיון בכל מילים נרדפות


 • Klutz מילים נרדפות: oaf.
 • Knickknack מילים נרדפות: מתמקמים, טרייפל, תכשיט, gimcrack, שנשאו, הכישרון, שטותיות, bagatelle, bibelot, knickknack.knickknack.
 • Knightly מילים נרדפות: אבירי, גלנט, האדיב, אורבנית, ג'נטלמני, אצילי, אצילי, אמיץ, אמיץ, נועז.
 • Knockabout מילים נרדפות: מחוספס, הרדי, חסון, המנקה, מקרית, בלתי פורמלית.ששועי, קולני, roisterous, פרוע, ממושמעים, פראי, rough-and-tumble.
 • Knockdown מילים נרדפות: חזק, חזק, האדיר, תקיפה, אימתני, מהמם, מדהים.
 • Knotty מילים נרדפות: מורכבות, מורכבים, קוצני, עוזרר קוצני, מעורבים, קשה, קשה, בעייתי.מהמורות אניע, המסוקסת, גבשושי, knurly, קרוש, גס,...
 • Know-Nothing מילים נרדפות: ignoramus, lout, oaf, lowbrow, האנאלפבתים, vulgarian, הפלשתי, טמבל, מטומטם, knuckle תחת התשואה, שלח, נכנעים, כניעה, capitulate, לתת, דחה כדי,...
 • Knurl מילים נרדפות: protuberance, gnarl, ברל, צומת, קשר, גוש, הנורה, הבליטה, הקרנה, הרכס.
 • Labile מילים נרדפות: ניתן לשינוי.
 • Lachrymose מילים נרדפות: בבכי.
 • Lackadaisical מילים נרדפות: הנרפית הגוועת, אפאתיים, נרפה, אוכפו ומוטיבציה, ושווה, אדיש, חלש, אינרטי, otiose.
 • Lacuna מילים נרדפות: הפער, הפסקה, ריק, חלל, מרחב, להפסקה, השמטה, מרווח, פנויה, חור.
 • Lady-Killer מילים נרדפות: גבירותי ' האיש, נואף, רודף שמלות, lothario, דון חואן, ליברטין, roué, מגרפה, שוברת לב, משר, lecher, המפתה, profligate, וולף.
 • Laggard מילים נרדפות: בעדך, lingerer, dawdler, slowpoke, חילזון, dallier, saunterer, idler, גרירה, stick-in-the-mud, also-ran.
 • Laggardly מילים נרדפות: לאט לאט, הקונספירציה, dilatorily, backwardly, באיחור, ובהפסקות, pokily, בהיסוס, לאט, ברפיון.
 • Lagniappe מילים נרדפות: התשר.
 • Lambaste מילים נרדפות: לנזוף, castigate, לגנות, לגעור, upbraid, אור לתוך, שמלה, לאש, לנזוף, רכבת ב, לנזוף.לנצח.
 • Lampoon מילים נרדפות: satirize, burlesque, ולעג, travesty, פרודיה, זקוק אש, לתקוף, התעללות, להכפיש.סאטירה, ביזוי, מטח, skit, חרוץ, pasquinade, תוכחה, התקפה,...
 • Landholder מילים נרדפות: בעל הבית.
 • Larcenist מילים נרדפות: הגנב.
 • Larceny מילים נרדפות: גניבה, גניבה, מעילה, ניכוס, peculation, רמאות, הונאה, ומנצלים, שהובאה לגז, pilferage, פריצה, שוד.
 • Latitude מילים נרדפות: חופש, חירות, הזדמנות, רשיון, פינוק, elbowroom, מרחב תמרון, לשחק.תחום, טווח, להגיע, משרעת, שדה, לטאטא, במידה.
 • Latitudinarian מילים נרדפות: מתירניות.
 • Laudation מילים נרדפות: שבחים.
 • Laudatory מילים נרדפות: לשבח, eulogizing, ללא תשלום, מחמיא, חיובי, approbatory, המאשר, commendatory, eulogistic, adulatory, panegyrical.
 • Lawbreaker מילים נרדפות: המפר, עבריין, שפל, ומתיירא, מחוץ לחוק, עליך, פלילי, קרוק, יש לה ביצים, עבריין, האשם, scofflaw.
 • Lawgiver מילים נרדפות: המחוקק.
 • Layoff מילים נרדפות: פיטורין, disemployment, הפרשות, ירי, להדחתו, כיבוי, סגירת, לאחר סיום, פרישה.
 • Lazybones מילים נרדפות: בטלן.
 • Leadoff מילים נרדפות: בהתחלה.
 • Lecher מילים נרדפות: debauchee, מגרפה, ליברטין, התאוותן, רודף נשים, דון חואן, roué, profligate, עז, fornicator, סאטיר.
 • Lee מילים נרדפות: מחסה, הגנה, כיסוי, מקלט, מקלט, מגן, המקדש, מסך, המשמר, בטיחות, לשמירה, מקלט, צל, הצל.
 • Legerdemain מילים נרדפות: הטעיה.
 • Legit מילים נרדפות: לגיטימי.
 • Lenitive מילים נרדפות: מרגיע.
 •