עיון בכל מילים נרדפות


  • תשלום מילים נרדפות: לתקוף, תקפו, במשרתים, להגדיר, שביתה, קרוב על.מאשימים, לדין, להאשים, תוכחה, להדחת, להפליל.לטעון, נטל, encumber, לדכא,...
  • תשליך מילים נרדפות: לנטוש, להיפטר, טיפה, לבטל, לדחות, חיסול, מעליכם, גרוטאות, זבל, ה-dump, לפרוק.תעלה, ערוץ, ניקוז, שוקת, חפירה, גאלי,...
  • תשקיף מילים נרדפות: סיכום, חלוקה לרמות, קורות חיים, תקציר, תוכנית, תקציר, טיוטה, עלון, רפריזה, מופשט, précis, עיבוי, הבריף, סילבוס, קטלוג.
  • תת קרקעי מילים נרדפות: תת-תת-קרקעיים, הפרבר, קרקעיות, plutonic, plutonian, קבור, שקוע, hypogeal, hypogenous, hypogean, hypogeic.מסתערבים, חשאית, סודי, סמויה, מחשש...
  • תת-קרקעיים מילים נרדפות: המחתרת.
  • תתיזו מילים נרדפות: לטבול, להטביע, כיור, להציף, לטבוע, לצלול, תלול, לטבול, ברווז, דאנק, הבומרנג, dowse, משרים, רוויה, souse, slosh, מתיזים,...
  •