עיון בכל מילים נרדפות


  • תשלום מילים נרדפות: requital, פיצוי, מתקנת, פיצוי, שיפוי, תקומה, quittance, גמול, גמול, שביעות רצון.האשמה, תלונה, תוכחה, כתב אישום, האשמה,...
  • תשליך מילים נרדפות: לחפור, ערוץ, furrow, לחפור, שוקת, מנהרה, געש, לגלף, לקיצוץ, לשרוט, ניקוד.לנטוש, להיפטר, טיפה, לבטל, לדחות, חיסול,...
  • תשקיף מילים נרדפות: סיכום, חלוקה לרמות, קורות חיים, תקציר, תוכנית, תקציר, טיוטה, עלון, רפריזה, מופשט, précis, עיבוי, הבריף, סילבוס, קטלוג.
  • תת קרקעי מילים נרדפות: תת-תת-קרקעיים, הפרבר, קרקעיות, plutonic, plutonian, קבור, שקוע, hypogeal, hypogenous, hypogean, hypogeic.מסתערבים, חשאית, סודי, סמויה, מחשש...
  • תת-קרקעיים מילים נרדפות: המחתרת.
  • תתיזו מילים נרדפות: לטבול, להטביע, כיור, להציף, לטבוע, לצלול, תלול, לטבול, ברווז, דאנק, הבומרנג, dowse, משרים, רוויה, souse, slosh, מתיזים,...
  •