עיון בכל מילים נרדפות

  • תשלום מילים נרדפות: הוראה, פקודה, סדר, מתן הצעות, כיוון, תקנה, לפי דרישה.לטעון, נטל, encumber, לדכא, להכריע, מס.טיפול, משמורת, דאגה, אחריות,...
  • תשליך מילים נרדפות: תעלה, ערוץ, ניקוז, שוקת, חפירה, גאלי, חלול, המעבר, השותפות, התעלה, מרזב, צינור, החפיר, פוסי.לחפור, ערוץ, furrow, לחפור,...
  • תשקיף מילים נרדפות: סיכום, חלוקה לרמות, קורות חיים, תקציר, תוכנית, תקציר, טיוטה, עלון, רפריזה, מופשט, précis, עיבוי, הבריף, סילבוס, קטלוג.
  • תת קרקעי מילים נרדפות: תת-תת-קרקעיים, הפרבר, קרקעיות, plutonic, plutonian, קבור, שקוע, hypogeal, hypogenous, hypogean, hypogeic.מסתערבים, חשאית, סודי, סמויה, מחשש...
  • תת-קרקעיים מילים נרדפות: המחתרת.
  • תתיזו מילים נרדפות: לטבול, להטביע, כיור, להציף, לטבוע, לצלול, תלול, לטבול, ברווז, דאנק, הבומרנג, dowse, משרים, רוויה, souse, slosh, מתיזים,...
  •