עיון בכל מילים נרדפות


  • תשלום מילים נרדפות: מחיר, עלות, הוצאה, ערך, הוצאות, כמות.מאשימים, לדין, להאשים, תוכחה, להדחת, להפליל.טיפול, משמורת, דאגה, אחריות, וורד,...
  • תשליך מילים נרדפות: תעלה, ערוץ, ניקוז, שוקת, חפירה, גאלי, חלול, המעבר, השותפות, התעלה, מרזב, צינור, החפיר, פוסי.לחפור, ערוץ, furrow, לחפור,...
  • תשקיף מילים נרדפות: סיכום, חלוקה לרמות, קורות חיים, תקציר, תוכנית, תקציר, טיוטה, עלון, רפריזה, מופשט, précis, עיבוי, הבריף, סילבוס, קטלוג.
  • תת קרקעי מילים נרדפות: מסתערבים, חשאית, סודי, סמויה, מחשש למתנקשים, מוסתר, מוסתר, privy, hush-hush, חשאי, מוסווה, huggermugger.תת-תת-קרקעיים, הפרבר,...
  • תת-קרקעיים מילים נרדפות: המחתרת.
  • תתיזו מילים נרדפות: לטבול, להטביע, כיור, להציף, לטבוע, לצלול, תלול, לטבול, ברווז, דאנק, הבומרנג, dowse, משרים, רוויה, souse, slosh, מתיזים,...
  •