עיון בכל מילים נרדפות


 • Expectorate מילים נרדפות: לירוק.
 • Expurgate מילים נרדפות: לצנזר, bowdlerize, abridge, בלו, לטהר, לנקות, לטהר, emasculate, blue-pencil, לערוך, sanitize, blip.
 • Extemporary מילים נרדפות: המאולתרות.
 • Extempore מילים נרדפות: המאולתרות.
 • Extemporize מילים נרדפות: לאלתר, adlib, להמציא, לתכנן, לשחק זה by אוזניים.
 • Extenuating מילים נרדפות: שנואם, ודמוגרפיים, מקלים, הצדקת, העפלה, palliating, ריכוך, בזיכוי, הנאצים.
 • Eyeful מילים נרדפות: ראייה, מחזה, מאירת עיניים, הצג, דאזלר, ההלם, הסתרה, יופי.
 • Eyewash מילים נרדפות: שטויות, hogwash, balderdash, buncombe, אשפה, humbug, קומותיים, במיץ, malarkey, שור, hooey.
 • Fabled מילים נרדפות: המפורסם, האגדי, ההיסטורי, קומות, המפורסם.
 • Facetious מילים נרדפות: הומוריסטי, ואטרופוס, חכם, מצחיק, מצחיק, חריף, waggish, קומי, שנון, הבקיאה, שובבה, flippant.
 • Factious מילים נרדפות: פרטיזן.
 • Fagged מילים נרדפות: עייף, מותש, עייף, עמוסים, עייף, המותשת, שחוקים, פעימה, תשוש.
 • Fainthearted מילים נרדפות: רכי-ההליכות.
 • Fair-Spoken מילים נרדפות: מנומס.
 • Fair-Weather מילים נרדפות: מהימן.
 • Falderal מילים נרדפות: שטויות, טפשות, balderdash, ג'יבריש, בז'רגון, humbug, piffle, אשפה, blather.
 • Falling-Out מילים נרדפות: מריבה.
 • Famish מילים נרדפות: ברעב.
 • Famousness מילים נרדפות: תהילה.
 • Fancier מילים נרדפות: מומחה, חובב, חסיד, חסיד, ידען, votary, מגדל.
 • Farness מילים נרדפות: המרחק.
 • Farseeing מילים נרדפות: חכם.
 • Farsighted מילים נרדפות: חכם, נבונה, קופות גמל, farseeing, הפקוחה, מפוקח, הנולד, מרווה, ממולח, מתחשב.
 • Fathead מילים נרדפות: התחת.
 • Fawning מילים נרדפות: באשר עבדותית, העבדים, גדולה יותר ממנו לטעון, truckling, bootlicking, מחמיאה, להיכנע.
 • Federate מילים נרדפות: לאחד.
 • Feebleminded מילים נרדפות: שכלי, לאחור, משעמם, נכים, טיפש, moronic, imbecilic, האידיוטית, סנילי, שדעתו, doltish, טיפשי, מטומטמת, משוגע, מטורף, dimwitted,...
 • Feint מילים נרדפות: רוסה, היומרה, טריק, תחבולה, להונות, דמה, אמתלה, תחבולה, תכסיס, בהענקת האפשרות, עיוור, גמביט, להתחמק, מגרש, השמנה,...
 • Fetch מילים נרדפות: להביא, לקבל, לשאת, tote, ללכת, לאחזר, תחבורה, להשיג, דוב, רכישת, להעביר, לספק, מאובטחת.
 • Fettle מילים נרדפות: המדינה, תנאי, צורה, טופס, הנסיבות, סדר, מצוקתם, בסיס, בעמידה, מצב רוח, פריסה, רוחות.
 • Fillip מילים נרדפות: תנופה, פרובוקציה, גירוי, תבלינים, לפתות, הזמנה, הזדווגויות, דורבן, מגנט, כרטיס משיכה, come-on, פיתיון.
 • Finagle מילים נרדפות: לארגן, לתמרן, wangle, לנהל, קון, אחיזת, להונות, gyp, להוליך שולל, לרמות,, פתי, וו, תרמית, לקחת, bilk, התרמית, להונות, rook,...
 • Fine-Spun מילים נרדפות: עדין.
 • Finical מילים נרדפות: בררניים.
 • Finicking מילים נרדפות: בררניים.
 •