עיון בכל מילים נרדפות


 • Highborn מילים נרדפות: אצילי, אריסטוקרטית, ממעמד האצולה, עמם, גזעי, pedigreed, blue-blooded, מעודן, נעלה.
 • Highbrow מילים נרדפות: רוחני, מלומד, חכמה, מטופח, למדני, למדן, בתרבית, ידע.הקניין הרוחני, הוגה דעות, מלומד, מרווה, מלומד, איריס דהן,...
 • Highhanded מילים נרדפות: שתלטנית, overweening, אוטוקרטי, סמכותי, שתלטן, הרודני, תקיף, שתלטניות, התקיף, דיקטטורי, שחצן, שרירותי.
 • Highhandedness מילים נרדפות: presumptuousness, arrogation, lordliness, יהירות, autocracy, להשתלט עליהם, חזקת, השרירותיות, דוגמטיות, עריצות, עריצות, חוצפה.
 • Histrionics מילים נרדפות: ביצועים, staginess, dramatics, התיאטרליות, rodomontade, בטרוף, סצנה, תוכחה, זעם, מהומה, התפרצות.
 • Hoar מילים נרדפות: ארגנטינאי לבן.
 • Hoaxer מילים נרדפות: נוכלת, הג'וקר, spoofer, פאכר, הג'וקר מעשית, humbug שובב והמתיחות, לרמות, רמאי, חד יותר, shyster.
 • Hocus-Pocus מילים נרדפות: בסיבוב, הטעיה, זריזות ידיים, האמתיות, תחבולה, הבהרה, דמה, flimflam, hanky-panky, abracadabra, mumbo-jumbo.
 • Hoggish מילים נרדפות: חמדן, אנוכי, זללנית, מלוכלך, מזוהם, המגושם, ברוטו, פוגעני, גס, porcine, ודוחה, piggish, אחיו בהמי.
 • Hogwash מילים נרדפות: שטויות, שטויות, טיפשות, balderdash, gabble, piffle, אשפה, מתהוללים, ומשכנעים, והגשומים, twaddle, שיפוליים.
 • Homespun מילים נרדפות: רגיל, פשוט, יומרני, מעושה, מגושם, ביתית, גסה, טבעי, כפרי, מקורי, ביתי, פולקלורי.
 • Honeyed מילים נרדפות: מחמיאה, מתרפס ונאמן, מפתה, נעימה, מרגיעה, cloying, smooth-tongued, unctuous, saccharine, cajoling, dulcet, מפתה, שמנוני.
 • Hooch מילים נרדפות: משקה חריף.
 • Hoodwink מילים נרדפות: להוליך שולל, פתי, להטעות, שחף, לרמות, cozen, תרמית, inveigle, משלה, decoy, להונות, לפתות, לפתות.
 • Hooey מילים נרדפות: שטויות.
 • Hoosegow מילים נרדפות: בכלא.
 • Horseplay מילים נרדפות: ליצנות, טפשות, התגוששויות, מוקיוניות, תעלוליו, מעשי קונדס, harlequinade, romping, חיתוך למעלה, tomfoolery.
 • Housebreaker מילים נרדפות: הפורץ, שודד, גנב, הפורץ, prowler, yegg, האיש השני של הסיפור, cracksman.
 • Huckster מילים נרדפות: הסוכן, בירושלים, רוכל, בארקר, adman, יזם, pitchman, פובליציסט, ג'וסי, bagman.
 • Huffy מילים נרדפות: ממורמר, כועס, מגורה, נעלבת, הצלב, הדהרמאקאיה, זועם, מלא טרוניות, במצוקה.רגיש, רגיש, באופן, עצבני, רגישות יתר,...
 • Huggermugger מילים נרדפות: בלבול.
 • Hulking מילים נרדפות: מגושם, מסורבל, בהילוכו, מסורבלת, מסיבית, hulky, מגושם, מסורבל, מגודל, ובאדישות, lumpish, בכבדות, oafish.
 • Humbug מילים נרדפות: שטויות, מתהוללים, אשפה, flummery, בוש, מארס, piffle, שפסוקים, falderal, balderdash, bunkum, קומותיים, gobbledygook, שיחה זוגית, אבסורד,...
 • Hunky-Dory מילים נרדפות: בסדר, משביע רצון, תחילה לדרג, משובח, גולות הכותרת, הבירה, מעולה, להערצה, מרהיב, טוב, נעים, מהנה, ללכת.
 • Hurly-Burly מילים נרדפות: ההמולה.
 • Hutch מילים נרדפות: החזה, תיבת, הלבשה, תיבה, caddie, סל, ארגז, תא המטען, ארון, הכספת.עט, לול, השמיעה קול במחסן, קוט, לשפוך, מלונה.
 • Icky מילים נרדפות: דוחה, מגעיל, פוגע, מגעיל, דביק, דביק, עבירה, מחליא, מבחיל, באפי, מתועב.
 • Idealize מילים נרדפות: הצלמים, romanticize, deify, לרומם, apotheosize, להאדיר, להגדיל, rhapsodize, utopianize.
 • Idiosyncrasy מילים נרדפות: מוזרות, שגעון, מכופף, טריק, הרגל, אקסצנטריות, מנייריזם, תכונה, מארק, מאפיין, סימן מסחרי, השטיק.
 • Iffy מילים נרדפות: לא בטוח, בספק, chancy, מסוכן, בספק, בעייתי, מותנה, סידורים, נציגות.
 • Ignoramus מילים נרדפות: כסיל, numskull מופלג, האנאלפבתים, טיפש, dolt, dullard, המתחיל, greenhorn.
 • Ill-Favored מילים נרדפות: מכוער.
 • Ill-Natured מילים נרדפות: לא נעים, וכמעט, ידידותיים, זדוני, מעוררות המחלוקת, נרגנים, להכעיס, ומתפנק, קשיש, צלבים, זועפת, ועגום, הקודרת,...
 • Ill-Starred מילים נרדפות: מצער.
 • Ill-Tempered מילים נרדפות: קרוס, כועס, ill-natured, חולה, עצבני, רעיך, נרגנים, acrimonious, שוחר, עצבני, זועפת, ועגום, הקודרת, קנטרני.
 •