עיון בכל מילים נרדפות


 • Hangdog מילים נרדפות: מחפיר.
 • Hanger-On מילים נרדפות: טפיל.
 • Hanky-Panky מילים נרדפות: שובבות, הולכת שולל, הונאה, תעלולים, deviltry, תרמית, טפטפתם, chicanery.
 • Harangue מילים נרדפות: declaim, זרבובית, בטרוף, להטיף, מלמדים, sermonize, orate, perorate.תוכחה, diatribe, נאום ההספד, declamation, בלשון התוכחה, הרצאה, דרשה,...
 • Hard-And-Fast מילים נרדפות: איגוד.
 • Hard-Fisted מילים נרדפות: המוחמאת.
 • Hardheaded מילים נרדפות: ממולח, מעשית, פרגמטי, קשה, tough-minded, הגיונית, מציאותי, קשה, coolheaded, hardnosed, וענייניות, ראש בהיר, עניינית, ארציים.
 • Hardhearted מילים נרדפות: קשוח, חסר, אכזרי, מתכוון, רחמים, אדיש, סלעית, לא אנושי, רחמים, עריצים, coldblooded מציף.
 • Hardnosed מילים נרדפות: נוקשה, בלתי נדלית, קבוע, עקשן, קשה, עקשנית, זועפת, סורר.
 • Harebrained מילים נרדפות: טיפשי.
 • Hark מילים נרדפות: הקשב.
 • Harridan מילים נרדפות: חג.
 • Harum-Scarum מילים נרדפות: פזיז.
 • Hash מילים נרדפות: ערבוביה, בלגן, בלבול, כאוס, ערבוביה, בלבול, בלבול, תערובת, שלין, פוטפורי.
 • Hayseed מילים נרדפות: לת, hick, כפרי, הפאגאן, מכונת רוב, clodhopper, האיכרים, lout, המחוז.
 • Heart-To-Heart מילים נרדפות: פרנק, אינטימית, כנה, פתוח, הוצבה, פשוט, plainspoken.
 • Hearten מילים נרדפות: לעודד, הרגיע, embolden, לעודד, לעודד, מבטיח, לחזק, buck.
 • Heavy-Handed מילים נרדפות: מגושם, מסורבל, bungling, לא מתחשב, רגישות, גישוש, וחסרת טאקט, שתלטן, שתלטנית.
 • Heavyhearted מילים נרדפות: עצוב, דיסתימיה, ומדוכאת, מדוכא, מלנכוליה, מדוכא, מיואש, קודר, מיואש.
 • Heckle מילים נרדפות: ללגלג, לעורר, בית, jeer, מחט, להטריד, לעצבן, להטריד, לצלוף ב, לקחת על, ללעוג, גיב, הקטור.
 • Heft מילים נרדפות: כובד, משקל, weightiness, poundage, avoirdupois, מסה, massiveness, bulkiness.
 • Helter-Skelter מילים נרדפות: פיות של זעם.
 • Herculean מילים נרדפות: הירואי, מפליא, הטיטאניק, האדיר, אימתני, מפרך, ומדהים, תובעניים, מפרך, backbreaking, מוחץ.
 • Hermaphroditic מילים נרדפות: האנדרוגינוס.
 • Hero-Worship מילים נרדפות: הערצה.
 • Heterodoxy מילים נרדפות: התנגדות.
 • Hex מילים נרדפות: כישוף, קללה, hoodoo, עין הרע, וודו, קסמים, גביע, jinx, קסם.jinx, תכשף, bedevil, לקלל, וודו, לרדוף, להחזיק.
 • Hick מילים נרדפות: מחוזי, כפרי, ארצו, חקלאי, לת, סוויין, naïf, בן דודו של המדינה, clodhopper, hayseed, מכונת רוב.
 • Hidebound מילים נרדפות: מוחין.
 • Hie מילים נרדפות: ממהר.
 • Higgledy-Piggledy מילים נרדפות: פיות של זעם.
 • High-Flown מילים נרדפות: יומרני, מנופח, גרנדיוזיות, הניצב, בומבסטי, המושפעת, פרחונית, ראוותני, בזבזני, grandiloquent, turgid, אמנם.
 • High-Hat מילים נרדפות: סנובים.
 • High-Sounding מילים נרדפות: grandiloquent, אמנם, בומבסטי, מנופח, מאומצות, צעקני, high-flown, בזבזני, המושפעת, הניצב.
 • High-Strung מילים נרדפות: הפכפך, עצבני, מתוח, עצבני, להתרגש, מתוח, עצבני, רגיש, רגישים, סבלנות, תוסס, שובב.
 •