עיון בכל מילים נרדפות


 • Frontiersman מילים נרדפות: חלוץ.
 • Frowzy מילים נרדפות: מבולגן, מרושלת, פרוע, מרושל, מלוכלך, זוועה, מסריח, slatternly, blowzy, bedraggled, frumpy אל, מסודר, disarranged.
 • Frumpy מילים נרדפות: לונדססושיאלסיטיוולקסיטרוס, עלוב, הביקורות, משמים, חדגוני, מרושלת, מושכת, חסר צבע, לא באפנה, frowzy, מכוערים, דביק.
 • Fuddy-Duddy מילים נרדפות: fogy הישן, גב מספר, nitpicker, fussbudget, fusspot, חולצה פוחלץ, כננת, דודו, מאובנים, פרפקציוניסט, שמוצא, גברת זעפני, השמרני,...
 • Fulgent מילים נרדפות: קורן.
 • Fulminate מילים נרדפות: להוקיע, execrate, vituperate, לקלל, לעזאזל, לגעור, anathematize, מתייחסים, scathe, impugn, להשחיר, סטיגמות, castigate, imprecate.
 • Fumigate מילים נרדפות: להשמיד, לחטא, decontaminate, עשן, גז, לעקר, לטהר, לטהר, sanitize, לאדות, אדים.
 • Furbelow מילים נרדפות: נוי.
 • Furbish מילים נרדפות: לשפץ.
 • Fussbudget מילים נרדפות: worrywart, fusspot, nitpicker, שמוצא, fuddy-duddy, כננת, malcontent, complainer, הדאגן, פרפקציוניסט, קראנק חזקה.
 • Fustian מילים נרדפות: הרנסנסית, ונוסחים, grandiloquence, רטוריקה, גאווה ויהירות, ומשכנעים, וההפתעות בכתיבה, הארוכות, בטרוף, אוויר חם, רוח.
 • Fusty מילים נרדפות: מעופשים, מעופש, דרגה, פאנקי, מחניק, ישנים, ומחניק, עבירה, מסריח, סגור, frowsty.fogeyish, מיושן, מיושן, פאסה, מיושן, עתיק...
 • Gabble מילים נרדפות: למלמל, פטפוט, blabber, blab, blather, ג'אבר, prate, משחקים ומפטפטים, gaggle, gibber, תגובה, כבים.והילדותי, פטפוט, blabber, blab, blather, ג'אבר,...
 • Gabby מילים נרדפות: פטפטן, loquacious, ופטפטן, בחדגוניות, בשפה קולחת, prolix, בדברנות, מילולי, סוער, longwinded, שיכורות, talky, glib.
 • Gadabout מילים נרדפות: הנודד, רמבלר, gallivanter, צועני, meanderer.
 • Gaggle מילים נרדפות: קבוצה.gabble.
 • Gainsay מילים נרדפות: מנע, סותרים, להפריך, מחלוקת, impugn, controvert, נוגדים, להפריך.מתנגדים, לסרב, לדחות, להתכחש, הפרכה, אי-הסכמה, לא מסכימים,...
 • Gallimaufry מילים נרדפות: מחרוזת.
 • Galling מילים נרדפות: בשפשוף, מעצבן, נתברר, נחקר, מעצבן, בעייתי, מחמירות, מרגיז, מעיקים, distressful, grating, ומטרידה, nettlesome.
 • Gallivant מילים נרדפות: לשוטט, תועה, לנדוד, לקשקש, רוב, טווח, לשוטט, גד, לדדות, לטייל, בפיתול, saunter, הנווד, שיוט.
 • Gallivanter מילים נרדפות: gadabout.
 • Galvanize מילים נרדפות: לעורר, לחשמל, לרגש, לעורר, להסית, להבהיל, לעורר, לזרז, שתגובתו, להסית, vitalize, ראלי, מערבבים, להתעורר, ערה, להעיר, אש,...
 • Gambol מילים נרדפות: משתובבים, לדלג, זינוק, מקפץ, הופ, caper, באביב, romp, לרקוד, מאוגד, disport, לקפץ, לפזז, להקפיץ, rollick.משתובבים, לדלג, זינוק,...
 • Gameness מילים נרדפות: גבורה.
 • Gamesome מילים נרדפות: שובבה.
 • Gamin מילים נרדפות: הפרחח, פרחח הרחוב, רגמפין, תועה, vagabond, רחוב, guttersnipe, mudlark, מנודה, בורח, יתום.בואו, ספרייט, נימפה, nymphet, פיות,...
 • Gamy מילים נרדפות: risqué, שערורייתית, חריף, off-color, רמיזות מיניות, indecorous, לא מהוגנים, זימה, smutty, מלוכלך, ארוטי, מגונה, מגונה, שמיטב,...
 • Gangling מילים נרדפות: גבוה, גמלוני ומוזר, שושנה, גבוהים ורזים, נגזמו, rangy, rawboned, רזה, חילוף, זוויתי, כחוש, כחוש, רזה, דק, דק, דק.
 • Gape מילים נרדפות: מבט, המבט, עמית, gaup, gawp, goggle, אוגל, rubberneck, בוהק, gawk.
 • Garble מילים נרדפות: לבלבל, לערבב, לסרס, כוזב, עיוות, סוטה, אינטרפולציה, בקריאת, misquote, שהכלבת, misstate, misrender, רופא, טוויסט.
 • Garnishment מילים נרדפות: מקשטים.
 • Garrulity מילים נרדפות: loquacity, דברנות, פטפטנות, loquaciousness, effusiveness, וההפתעות בכתיבה, והיוהרה, מלל, דברת, long-windedness, longiloquence.
 • Gasconade מילים נרדפות: להתפאר.
 • Gassy מילים נרדפות: גז, vaporous, vapory, vaporish, אוורירית, האתרי, miasmal, miasmic, fumy, האפסוף.מנופח, לשווא, שחצניות, גאה, יהיר, והתרברבות, סנובים,...
 • Gaucherie מילים נרדפות: טעות, גאפה, blunder, והשלושה, booboo, הזקפה, לפשל, blooper, שאגנים, contretemps, אף לא, שגיאה.clumsiness, חוסר טקט, oafishness, המגושמות,...
 •