עיון בכל מילים נרדפות


 • Irreconcilable מילים נרדפות: להתרחק.
 • Irrelevancy מילים נרדפות: non sequitur, inappropriateness, קוצר הרוח שלך, מאריזה, ניתוק, inappositeness.
 • Irreligious מילים נרדפות: impious, לא־אנושיות, מזלזל, לחול, unholy, חילול השם, אתאיסטית, טבעו, freethinking, שאינו מאמין.
 • Irremovable מילים נרדפות: קבע.
 • Irreproachable מילים נרדפות: תמים.
 • Itinerant מילים נרדפות: דרך נדודים, נוודים, נודד, המסע, נסיעה, בתנועה, פסיפס, נדידה, נודדות, או תורה שהדריכה, vagabond, מעורער.
 • Jackanapes מילים נרדפות: שעלה לגדולה, אלק חכם, whippersnapper, השרלטן, בווק, האביון, שאר, fop, גנדרן.
 • Jangle מילים נרדפות: לריב, למריבה, squabble, ירק, altercate, מתנגחים, להתווכח, מחלוקת.מצלצלת, clangor, מנוגדים, הקים שאון, רעשן, דין, מחלוקת,...
 • Jape מילים נרדפות: הלצה, להתבדח, להתלוצץ, twit, להקניט, lampoon, קלאוסינק, ולעג.הלצה, להתבדח, גיב, להתלוצץ, lampoon, ולעג, במבטאים, horseplay,...
 • Jeer מילים נרדפות: גיב, ללגלג, להתלוצץ, להתבדח, הופיע, ללגלג, ולעג.הוט, גיב, להתלוצץ, ללגלג, ללעוג, הופיע, ללגלג, רכבת, קלאוסינק, ולעג.
 • Jejune מילים נרדפות: מתחכמים, לא בשלה, ולילדותי, נעורים, המנגיומות, ילדותי.לקוי, חסר, לקויה, רצון, קונקרטי.vapid, המתוק, המצויים, wishy-washy,...
 • Jerkwater מילים נרדפות: אחד סוס, hick, הארץ, הנידחים, מרחוק, מחוזי, קטן, חסר משמעות, חשיבות.
 • Jerrybuilt מילים נרדפות: ישקשקו, דקיק, gimcrack, לא מספק, נחות, רעוע, פגום, פגום, רעוע, חלש.
 • Jettison מילים נרדפות: למחוק, לנטוש, השליכו את, חיסול, לדחות, להסיר, לחסל, לפטר.להוציא, לגרש, פריקה, לזרוק, טיפה, קובץ dump, תרומת, לפינוי,...
 • Jiffy מילים נרדפות: מיידית, רגע, שנייה, דקה, פלאש, אושרה פנחסי, המנצנצים.
 • Jilt מילים נרדפות: השליכו את, לנטוש, בזים, להיפטר, לזרוק על, jettison, לדחות, לבטל, לוותר, מדבר, צא, לעזוב.
 • Jingo מילים נרדפות: chauvinist, flag-waver, ultranationalist, פטריוט סופר, ניטעת, מחרחר, הוק.
 • Jinx מילים נרדפות: הקללה, עין הרע, hex, hoodoo, גביע, היפה והחיה שחורה, נמסיס.
 • Jobless מילים נרדפות: מובטל, אין עבודה, סרק, פנוי, לא פעיל.
 • Jocose מילים נרדפות: ואטרופוס.
 • Jocund מילים נרדפות: עליז, שמח, עליז, עליזה, למשמימים, frolicsome, גיי, נעימה, עליז, התרוממות רוח, תוסס, debonair.
 • Jog מילים נרדפות: לדחוף, להסיט, מדרבן, לתקוע, לדרבן, תוקע, לחפור.הסט, לעורר, לעורר, הנחיה, להזכיר, להציע, הודע, להזהיר.לתקוע, קפטן...
 • Joggle מילים נרדפות: לנער, זורק'תם, לרוץ, שבעליהן, אידיוט, שלתינוק, התקמט, לרעוד, quaver.לנער, זורק'תם, לרוץ, שבעליהן, אידיוט, טלטל אותו,...
 • Jollify מילים נרדפות: להשתובב.
 • Jounce מילים נרדפות: בליטה, זורק'תם, להקפיץ, lurch, אידיוט, שבעליהן, לנער, רעידת אדמה, רטט, הלם, זעזוע מוח.להקפיץ, זורק'תם, צנצנת, לנער,...
 • Joyless מילים נרדפות: סגרירי, עצוב, אומלל, קודר, משמים, מושפלות, מלנכולי, מדוכא, עגומה, אומלל.
 • Jut מילים נרדפות: פרוייקט, בולטות, להרחיב, להתבלט, לשרבב, בולט, impend, חיפושית.הקרנה, בליטה, הסככה, סיומת.
 • Kaput מילים נרדפות: עשו.
 • Keystone מילים נרדפות: בסיס, אחיכם, הקרקע, עקרון, core, עיקר, אבן הפינה, המניע העיקרי.
 • Kibitzer מילים נרדפות: ומחשבותיה.
 • Kickback מילים נרדפות: שתל, שוחד, מכשמקבלים, החזר, גילי אמיתי, התשלום.רתע, ריבאונד, repercussion, ריקושט, כבומרנג, תנועת הנגד, בומרנג, להקפיץ,...
 • Kicky מילים נרדפות: מרגש.
 • Killjoy מילים נרדפות: spoilsport, רטוב שמיכה, dampener, גברת זעפני, כלב in מאנגר, party-pooper.
 • Kin מילים נרדפות: משפחתית, רות מגד, ישומו, קשורים, בעלות הברית, cognate, לעידן, consanguine.דם, הירידה, מניות, הבשר, משפחה, קרובי משפחה,...
 • Kittenish מילים נרדפות: שובבה מתחנחן, פלרטטנית, ביישנית, מתגרה.
 •