עיון בכל מילים נרדפות


 • Firebrand מילים נרדפות: מערבבי בטון, טרדן, היוזם, incendiary, rabble-rouser, דוידי, hothead, mutineer, המורדים, המורדים, מהפכני.
 • Fizzle מילים נרדפות: פיטר, להיכשל, להפיל, misfire, ליפול שטוח, ליפול דרך, לקרוס, התמוטטות, בא כלום, לצייר ריק, הקקי, שכב, ביצה, פצצה,...
 • Flabbergast מילים נרדפות: לעזאזל.
 • Flabbergasted מילים נרדפות: נדהם, הדהים, נדהם, מבולבל, להתגבר, המומים, מעד, נשימה, המום, בהלם, מאובנות מהלם, ללא מילים, דפקו לולאה, נזרק.
 • Flagitious מילים נרדפות: רשעים.
 • Flatfooted מילים נרדפות: החלטית.
 • Flay מילים נרדפות: castigate, excoriate, הקרקפת, עור, לתקוף, במשרתים, סלאש, scathe, צלי, וכוויות, תיפח, להעתיק לתוך, דמעה לתוך, לעזאזל, סאבאג,...
 • Fleer מילים נרדפות: לעג.
 • Flex מילים נרדפות: עיקול, הטיה, קרוק, זווית עקומה, קשת, קשת.
 • Flimsy מילים נרדפות: לקוי, לא יעיל, טריוויאלי, חלש, משביע רצון, טיפשי, משכנעת, עניים, בלתי סביר, מגושם, המצויים, חסר משמעות.חלש,...
 • Flippant מילים נרדפות: כשאכלנו, חצוף, חוצפנית, פליפ, הספר, חצוף, ושווה, קלת דעת, חצופים, חצוף, חצופה, גס רוח, טריים.
 • Fluke מילים נרדפות: מציאה, משמיים, מזל, ברכה, ברכה, הפסקה, סרנדיפיטי, רו, שמעמיד, תאונה, סיכוי, הגורל, שגעון של הגורל, מגירה, fortuity,...
 • Flummery מילים נרדפות: humbug.
 • Flunky מילים נרדפות: משרת, המשרת, עוזר, bootlicker, toady, המשרת, דף, sycophant, כן, אחי, hanger-on, כלי, התן, עובד בפרך, מתחנף, וסאל, עבדים, גופר.
 • Flyspeck מילים נרדפות: גרגר.
 • Foggish מילים נרדפות: מיושן.
 • Foist מילים נרדפות: בערמומיות, להתגנב, טאק, פאלם, דלקוב, fob, להעביר, לשים, לסלף, לסרס.
 • Fop מילים נרדפות: דנדי, beau, אחי, באק, טווס, שאר, popinjay, להתנפח, צלחת אופנה, להב, beau brummell, אבירי, clotheshorse, דמה של חייט, טרזן.
 • Foppish מילים נרדפות: overdressed, מעל מעל אדיב, המוקפדים, יומרני, בררניים, יקר, dandyish, מושפע, מפואר.
 • Forbearing מילים נרדפות: החולה, מפוכח, renouncing, מאופקת, סובלנית, קבלת, הבנה, אוהדת, longsuffering, שאינו מתלונן, שליטה עצמית, מאופקת, פילוסופית,...
 • Forebear מילים נרדפות: האבות.
 • Foregone מילים נרדפות: נחוש, הקודם, בכוונה תחילה, מחושב, מיועד, קבוע, קבע, שהריהוט שעריך, גורל, בלתי נמנע, נגזר, foreordained.
 • Forehanded מילים נרדפות: נצטרף.
 • Foreordain מילים נרדפות: predetermine.
 • Foreshadow מילים נרדפות: רומז, אות, מרמזים, בודה, למדבק, foretoken, foreshow, presage, betoken, מעידים, מבשר טובות.
 • Foreshow מילים נרדפות: foreshadow.
 • Foretoken מילים נרדפות: foreshadow.
 • Forgather מילים נרדפות: נפגשים.
 • Frangible מילים נרדפות: שביר.
 • Frazzled מילים נרדפות: שחוק, עייף, להכות, מודאג, חרדה, עצבני, גרם, מותש, עייף, מוטרד, fagged החוצה, תשוש.
 • Free-Spoken מילים נרדפות: פרנק.
 • Freethinker מילים נרדפות: אגנוסטי, אתאיסט, nonreligionist, סקפטי, הומניסט, לחומרי, כופר, rationalist, ניהיליסטית, doubter, הפורש, לערך.
 • Freewill מילים נרדפות: מרצון.
 • Frippery מילים נרדפות: צבעוניות, foppery, וראוותנות, gaudiness, סלסולים, frilliness, כסוכר, preciosity, שנא, העמדת פנים, flossiness, tawdriness, ססגוניות, וולגריות,...
 • Frolicsome מילים נרדפות: שובבה, קלילה, שמח, עליז, עליז, שאנן, הליצנית, מתגלגל בקנה מידה ענק, ספורטיבית, larky, סגולתה, prankish, שאוהב, coltish, kittenish.
 •