עיון בכל מילים נרדפות


 • Derring-Do מילים נרדפות: אומץ.
 • Descry מילים נרדפות: להבחין.
 • Desiccated מילים נרדפות: יבש.יבש.
 • Despoil מילים נרדפות: לבזוז.
 • Despond מילים נרדפות: ייאוש.
 • Destine מילים נרדפות: לקבוע.
 • Deterge מילים נרדפות: לנקות.
 • Devil-May-Care מילים נרדפות: פזיז.
 • Devitalize מילים נרדפות: להחליש.
 • Devoir מילים נרדפות: חובה.
 • Diabolism מילים נרדפות: כשפים.
 • Diaphanous מילים נרדפות: שקוף, העצום, שחזונה, תחרה, דקיק, cobwebby, שקוף, בשקדנות, שיפון, דק, עדין, קורי עכביש, קוקו, לראות דרך.
 • Diatribe מילים נרדפות: גידוף.
 • Diehard מילים נרדפות: fogy ריאקציונריים, ישן, bitter אנדר, standpatter, stick-in-the-mud, tory, קנאי, כננת, בלון.
 • Dignify מילים נרדפות: לרומם, לרומם, ולשבח, לכבד, להבדיל, להאדיר, הכתר, enthrone, לקדם, לקדם, טוב יותר, להעלות, לרומם, aggrandize, meliorate.
 • Digressive מילים נרדפות: שיח.
 • Dilapidated מילים נרדפות: מתפורר, מתפרקת, מוזנח, רעועים, הידועים, רעוע, פאניי, מתפורר, שבצדם ההרוס, raddled, הורע, רעוע, מתפוררים.
 • Dilatory מילים נרדפות: איטי, שהתאחר עוררה, flagging, לאיטי, laggard, מתמשכת, procrastinating, behindhand, נתייחס, dawdling, נרפה, אינרטי, ולעוררך, העצל.
 • Dilettante מילים נרדפות: חובבן, nonprofessional, מבלשני, תחביבים, ג'יארדיני, אקלקטי.
 • Dillydally מילים נרדפות: שולי, haw, להסס, להסס, הרוצים, להשתעשע, לעכב, להשהות, piddle, תסתובבו, להתעכב, היודעות, מוחית, shillyshally, לתקוע, מהסס.
 • Dinky מילים נרדפות: מעט.
 • Direful מילים נרדפות: נורא, נורא, מפוחדים, נורא, הנורא, איומים, נורא, מזעזע, מזעזע, כפני.
 • Disaffect מילים נרדפות: נפרדים.
 • Disaffected מילים נרדפות: מנוכרים, המנוכר, מופנמים, לא מרוצה, שביעות רצון, incompliant, נכנע, ידידותיים, החשיש לטיפוסים מושחתים ושפלים, עוינת,...
 • Disallowance מילים נרדפות: הכחשה.
 • Disarrange מילים נרדפות: הפרעה.
 • Disburse מילים נרדפות: מוציאים.
 • Discomfit מילים נרדפות: לסכל, הכדים, לעזאזל, ולהביך, נסער, balk, המזימה, hamstring, להביס.להביך, להכשיל, שלא יוחסו, abash, הכדים, לבלבל, רעשן, פגעה,...
 • Discommode מילים נרדפות: אי-נוחות.
 • Discompose מילים נרדפות: להפריע.
 • Disconcerting מילים נרדפות: מבלבל, לפגוע, להסיח את דעתם, מביך, מתסכל, bewildering, מטריד, לפרסמה.
 • Discontented מילים נרדפות: לא מרוצה, מתוסכל, disaffected, ממורמרים, חרה, אומלל, maladjusted, מנוכר, אומלל.
 • Discountenance מילים נרדפות: הכדים.
 • Discrepant מילים נרדפות: צורם.
 • Disembowel מילים נרדפות: להוציא את המעיים, embowel, בטן, לצייר.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>