גאון מילים נרדפותגאון מילים נרדפות עצם טופס

  • זוהר, תעוזה, מודיעין, האינטואיציה, קוגניציה, בדקויות, מקוריות, פסק דין, המצאה, sagacity, חוכמה, הבחנה, תחכום.
  • מתנה, כישרון, כשרון, סגל, הקרן, איכות, הכישרון, מכופף, שלדידו, בנטייה, proclivity, הנטייה, הטעמים.
  • פלא, ילד פלא, ענק באשף, הנפש, המוח, בשריקה.

גאון מילה נרדפת קישורים: זוהר, תעוזה, מודיעין, האינטואיציה, קוגניציה, מקוריות, פסק דין, המצאה, sagacity, הבחנה, מתנה, כישרון, כשרון, סגל, הקרן, איכות, הכישרון, מכופף, proclivity, הנטייה, הטעמים, פלא, הנפש, המוח, בשריקה,

גאון מילים הופכיות