איכות מילים נרדפות


איכות מילים נרדפות התואר טופס

  • שיעור טוב, מעולה, הראשון, בחר, בסדר, ראוי להערכה, בלעדי, קלאסה.

איכות מילים נרדפות עצם טופס

  • התכונה, טבע, מאפיין, המאפיין, המהות, תכונה, תו, טעם, החוקה, תמצית.
  • מצוינות, הבחנה, קומתו, ודאיא, פאר, חשיבות, קליבר, עומד, כבוד, שווה ערך.
איכות מילה נרדפת קישורים: מעולה, הראשון, בחר, בסדר, ראוי להערכה, בלעדי, קלאסה, התכונה, מאפיין, המאפיין, תכונה, תו, טעם, החוקה, תמצית, מצוינות, הבחנה, קומתו, פאר, חשיבות, קליבר, עומד, כבוד, שווה ערך,

איכות מילים הופכיות