תו מילים נרדפותתו מילים נרדפות עצם טופס

  • איור, מארק, סימן, צופן, סמל, אופל אינסיגניה, מכתב, לוגו.
  • הקלד, טבע, איפור, טעם, איכות, קומפוזיציה, אישיות, המזג, המהות.
  • מוניטין, מצב, יוקרה, שלמות, מיקום, בעמידה.
  • עמית, אדם, גבר, בחור, ליצן, ומוחצן.
  • תכונה, מאפיין, המאפיין.

תו מילה נרדפת קישורים: איור, מארק, סימן, צופן, סמל, איפור, טעם, איכות, אישיות, מוניטין, מצב, יוקרה, מיקום, עמית, אדם, בחור, ליצן, ומוחצן, תכונה, מאפיין, המאפיין,