ומוחצן מילים נרדפותומוחצן מילים נרדפות התואר טופס

  • לא שגרתית, מוזר, מוזרה, פיי, מופרך, בלתי צפויה מבשלים משונים, גחמני, dotty, מוזרים, קשיש, דפוק.

ומוחצן מילים נרדפות עצם טופס

  • crank, nonconformist, מתאים, אגוז, משולי, מוזרים, תמהוני, קוק, screwball.

ומוחצן מילה נרדפת קישורים: מוזר, מוזרה, פיי, מופרך, dotty, מוזרים, קשיש, דפוק, nonconformist, מתאים, אגוז, משולי, מוזרים, קוק, screwball,

ומוחצן מילים הופכיות