מוזרים מילים נרדפותמוזרים מילים נרדפות התואר טופס

  • מוזר, בלתי צפוי, מבשלים, דוניה, אקסצנטרי, קפריזי, גחמני, תצוגת פיקסלים, ברנש מצחיק, לא יציב, zany, קינקי, ספייסי.

מוזרים מילה נרדפת קישורים: מוזר, מבשלים, דוניה, קפריזי, תצוגת פיקסלים, ברנש מצחיק, לא יציב, zany, קינקי,

מוזרים מילים הופכיות