הראשון מילים נרדפותהראשון מילים נרדפות התואר טופס

  • הגבוהה ביותר, הראשי, העיקרי, מצטיינים, רבניים, קרדינל, מובילים, מפתח, הפסיקה, הגדול ביותר, בראש ובראשונה.
  • המקורי, המוקדם, הקודם, לעיל, מוקדמת, הבכור, premier, הממשלה, ראשי, ראשוני, בראשיתי, הבראשיתי.
  • הקרוב ביותר, הקרובה ביותר, proximal, לתקיפות.
  • ראשית, בסיסי, המנוונת, היסוד.

הראשון מילה נרדפת קישורים: הראשי, רבניים, קרדינל, מפתח, בראש ובראשונה, המקורי, הקודם, מוקדמת, הממשלה, ראשי, ראשוני, הבראשיתי, proximal, בסיסי, המנוונת, היסוד,

הראשון מילים הופכיות