ראשוני מילים נרדפותראשוני מילים נרדפות התואר טופס

  • מבוא, prefatory, הכנה, פתיחה, תחילת נטילת התחלתית, שחכמת, exordial, יזמית, הפותח, מראש.
  • ראשי.

ראשוני מילה נרדפת קישורים: מבוא, prefatory, הכנה, פתיחה, שחכמת, יזמית, הפותח, מראש, ראשי,

ראשוני מילים הופכיות