מבוא מילים נרדפותמבוא מילים נרדפות התואר טופס

  • ראשוני, prefatory, החל, הראשוני, יזמית, הכנה, חנוכתו, תחילה.

מבוא מילים נרדפות עצם טופס

  • בהתחלה, תחילתו, חניכה, התחלה, חדשנות, השקת, המייסד, חלוצי.
  • הכניסה, זריקה, אינפוזיה.
  • מבוא, הקדמה, פרלוד, המבוא, פרולוג, ראשוני, prolegomenon, פתיחה.

מבוא מילה נרדפת קישורים: ראשוני, prefatory, החל, יזמית, הכנה, חניכה, התחלה, חדשנות, השקת, הכניסה, מבוא, הקדמה, פרלוד, המבוא, פרולוג, ראשוני, פתיחה,

מבוא מילים הופכיות