היסוד מילים נרדפותהיסוד מילים נרדפות התואר טופס

  • בסיסי, חיוני, הכרחית, ראשי, הראשי, בראש ובראשונה, הגדולות, המשמשת כבסיס, מפתח, קרדינל, הצורך, נחוץ, העיקרי.

היסוד מילים נרדפות עצם טופס

  • קרן, בסיס, העיקרון הראשון, תחילתו, sine qua non, אבן הפינה, המהות, מקור, אני מאמין המרצחים, האתוס, ליבה, של רשת abc.
  • שולית, תוספת, מבנה-העל, זמירה, מן החוץ, נוספת.

היסוד מילה נרדפת קישורים: בסיסי, חיוני, ראשי, הראשי, בראש ובראשונה, המשמשת כבסיס, מפתח, קרדינל, הצורך, נחוץ, קרן, בסיס, אבן הפינה, מקור, ליבה, תוספת, מן החוץ,

היסוד מילים הופכיות