פלא מילים נרדפותפלא מילים נרדפות עצם טופס

  • מארוול.
  • נס, מרוול, תחושה, פלא, פותחן העין, שעתיד, נדיר, פצצה, corker, דינמיט, דינמו, סקרנות, הפתעה.
  • תדהמה, הפתעה, שהסובבים, מניצול, משיכה, ואציין, יראת כבוד, הערצה, מבוכה.
  • תוהה, תופעה, תדהמה, תחושה, מחזה, סקרנות, נדיר, פלא, נס, סימן, תעלומה, בשריקה.

פלא מילים נרדפות פועל טופס

  • מארוול, משגע, להתחיל, להתפעל, gape, stare, החזק הנשימה.
  • ספק, חידה, להרהר, שאלה, שאילתה, לספקולציות, ספקולציות, מדיטציה.
  • תוהה, gape, stare.

פלא מילה נרדפת קישורים: נס, תחושה, פלא, נדיר, פצצה, corker, דינמיט, דינמו, סקרנות, הפתעה, תדהמה, הפתעה, שהסובבים, מניצול, משיכה, ואציין, יראת כבוד, הערצה, מבוכה, תדהמה, תחושה, מחזה, סקרנות, נדיר, פלא, נס, סימן, תעלומה, בשריקה, משגע, להתחיל, להתפעל, gape, ספק, חידה, להרהר, שאלה, שאילתה, ספקולציות, מדיטציה, gape,

פלא מילים הופכיות