מכופף מילים נרדפות


מכופף מילים נרדפות עצם טופס

  • הנטייה, נטייה, בנטייה, העדפה, דחף, כישרון, כשרון, הכישרון, proclivity, הנטוי, פריסה, פורטה, הומור, המזג, ומתוקף נחוש, להגדיר, קבוע, למדיי, שסולק, הפרדס, מכוונת, מועדים, חלקית.
מכופף מילה נרדפת קישורים: הנטייה, העדפה, דחף, כישרון, כשרון, הכישרון, proclivity, פריסה, פורטה, הומור, להגדיר, קבוע, למדיי, מועדים, חלקית,