פריסה מילים נרדפות


פריסה מילים נרדפות עצם טופס

  • המזג, טבע, איפור, תו, הומור, רוח, נשמה, נטייה, מכופף, הנטייה, proclivity.
  • השמה, סידור, קיבוץ, סילוק, דפוס, תצורה, מיקום, הפצה, הקצאה, סדר, מערך, הארגון, סיווג.
  • כיוון, היישוב, מסקנה, טיפול, ניהול, תקנה, שליטה, כוח, סמכות, חסות.
פריסה מילה נרדפת קישורים: איפור, תו, הומור, רוח, נשמה, מכופף, הנטייה, proclivity, סידור, סילוק, תצורה, מיקום, הפצה, הקצאה, סדר, מערך, הארגון, סיווג, כיוון, מסקנה, טיפול, ניהול, תקנה, שליטה, כוח, סמכות, חסות,