עוז מילים נרדפות


עוז מילים נרדפות עצם טופס

  • אומץ, רוח, ועוז-רוח, רזולוציה, אשת חיל, לפיתה, הלב, האומץ.
  • קליבר, טבע, סוג, המזג, תו, פריסה, כליות.
עוז מילה נרדפת קישורים: רוח, רזולוציה, לפיתה, הלב, האומץ, קליבר, סוג, תו, פריסה,

עוז מילים הופכיות