האומץ מילים נרדפות


האומץ מילים נרדפות עצם טופס

  • הפוך למאהב המושלם, עמוד השדרה, עוז, אומץ, חצץ, ועוז-רוח, סיבולת, עצב, תעוזה, intrepidity.
האומץ מילה נרדפת קישורים: הפוך למאהב המושלם, עמוד השדרה, עוז, חצץ, סיבולת, עצב, תעוזה,