עצב מילים נרדפות


עצב מילים נרדפות עצם טופס

  • effrontery, תעוזה, brazenness, לחוצפה, אומץ, כיס, הלחי, קרום, החוצפה, פליז.
  • לפיתה, אומץ, גבורה, מוצקות, ועוז-רוח, ברזולוציה, נחישות, סיבולת, תעוזה.
  • צער.
עצב מילה נרדפת קישורים: effrontery, תעוזה, לחוצפה, כיס, קרום, החוצפה, פליז, לפיתה, גבורה, נחישות, סיבולת, תעוזה, צער,

עצב מילים הופכיות