גבורה מילים נרדפות


גבורה מילים נרדפות עצם טופס

  • אומץ, אשת חיל, לפיתה, תעוזה, גבורה, אבירות, הרפתקנות, ועוז-רוח, הצינית משהו על המזבח, gameness, pluckiness, חוצפה.
  • אשת חיל, אומץ, תעוזה, אבירות, לפיתה, האבירות, רתיעה, אצילות, והתרוממות, intrepidity.
  • כוח, מיומנות, מומחיות, expertness, יכולת, ניסיון ומומחיות, פורטה, המיסתורית, דיווח, שליטה, הישג, ודאיא, הפקודה, שרירים.
גבורה מילה נרדפת קישורים: לפיתה, תעוזה, גבורה, אבירות, הצינית משהו על המזבח, gameness, חוצפה, תעוזה, אבירות, לפיתה, האבירות, רתיעה, כוח, מיומנות, מומחיות, יכולת, ניסיון ומומחיות, פורטה, דיווח, שליטה, הישג, הפקודה, שרירים,

גבורה מילים הופכיות