סליל מילים נרדפות


סליל מילים נרדפות עצם טופס

  • טבעת ספירלה, לולאה, סליל, volute, קונבולוציה, דור, curlicue, חולץ פקקים, רול.

סליל מילים נרדפות פועל טופס

  • הרוח, טוויסט, להפעיל, ספירלה, sinuate, מתנודד, נחש, לולאה, עיוות סיבוב, convolve.
סליל מילה נרדפת קישורים: לולאה, סליל, volute, קונבולוציה, דור, טוויסט, להפעיל, ספירלה, sinuate, נחש, לולאה, עיוות סיבוב,