ספירלה מילים נרדפות


ספירלה מילים נרדפות התואר טופס

  • המחריף, טיפוס, עולה, גדל והולך, המתפתח, דינמי, מתקדמים, קידום.
  • הסליל, whorled, מתפתל, tortile, volute, voluted, מסולסל, מפותל, ומפותלים, corkscrew, שבלול.
ספירלה מילה נרדפת קישורים: המתפתח, קידום, volute, voluted, שבלול,

ספירלה מילים הופכיות