לולאה מילים נרדפות


לולאה מילים נרדפות עצם טופס

  • מעגל, ספירלה, דור, עיוות סיבוב, קשר, טבעת, ringlet, עין, חריר, תופסן, נוז, grommet, לתפוס.

לולאה מילים נרדפות פועל טופס

  • להקיף, להתחבר, כפולה, להצטרף, הקשר, לכופף, טוויסט, להפוך, לגולל, חישוק, רוח, עגול, עקומה, מחוללים, קורל, ספירלה, עיוות סיבוב, סליל, הצמה.
לולאה מילה נרדפת קישורים: מעגל, ספירלה, דור, עיוות סיבוב, קשר, טבעת, נוז, לתפוס, להקיף, להצטרף, טוויסט, חישוק, רוח, עגול, מחוללים, קורל, ספירלה, עיוות סיבוב, סליל,