קורל מילים נרדפות


קורל מילים נרדפות עצם טופס

  • סליל, ספירלה, טוויסט, רול, גל, volute, חולץ פקקים, תולעת, קינקיות, סנסני, גלילה, קונבולוציה.

קורל מילים נרדפות פועל טופס

  • טוויסט, סליל, רוח, גל, ספירלה, יראה מהן ולנשיקות, אדווה, wreathe, אבזם, צינורות גומי, קמטים, contort, לקפל, להתפתל, involute, רול, גלונית.
קורל מילה נרדפת קישורים: סליל, ספירלה, טוויסט, גל, volute, תולעת, קינקיות, קונבולוציה, טוויסט, סליל, רוח, גל, ספירלה, יראה מהן ולנשיקות, אדווה, wreathe, אבזם, צינורות גומי, קמטים, contort, להתפתל, גלונית,