משמעות מילים נרדפות


משמעות מילים נרדפות התואר טופס

  • חסר טעם, שטותי, תכלית, בהיות, חלול, חסר משמעות, אבסורדי, טיפשי, פנויות, vapid, ריק.
  • משמעותי, חשוב, מכריע, עמוק, הצביע, הבעה, עזים, הביעו, בהריון, לספר, תלותם.

משמעות מילים נרדפות עצם טופס

  • הכוונה, המטרה, כוונה, עיצוב, ייבוא, נקודה, תוכנית, המכאובים, אובייקט.
  • המושאלת, תחושה, משמעות, הרעיון, במשתמע, קונוטציה, אפקט, כוח, סחיפה, טנור, עיקרו, definiens.
  • וסיפוריה.
  • חשיבות, תוצאה, משקל, cogency, רלוונטיות, ייבוא, רגע, כוח, וסיפוריה, כוח הכבידה, עניין, עדיפות.
משמעות מילה נרדפת קישורים: חסר טעם, שטותי, תכלית, בהיות, חלול, טיפשי, vapid, ריק, משמעותי, חשוב, עמוק, הצביע, הבעה, הביעו, בהריון, לספר, תלותם, הכוונה, המטרה, עיצוב, נקודה, תוכנית, המכאובים, אובייקט, המושאלת, תחושה, משמעות, הרעיון, במשתמע, קונוטציה, אפקט, כוח, טנור, וסיפוריה, חשיבות, תוצאה, משקל, cogency, רלוונטיות, רגע, כוח, וסיפוריה, עניין, עדיפות,

משמעות מילים הופכיות