המטרה מילים נרדפות


המטרה מילים נרדפות התואר טופס

  • גשמי, פיזית, אמיתי, עובדתי, חיצוני, בפועל, כלפי חוץ.
  • מנותקת, משוחדת, אדישה, המעורים, אישי, הוגן, והסביר, ללא משוא פנים, שיפוטי.

המטרה מילים נרדפות עצם טופס

  • אובייקט, המטרה, מטרה, כוונה, יעד, סיום, היעד, סוף.
  • המטרה, סוף, מטרה, עיצוב, אובייקט, כוונה, היעד, שאפתנות.
  • לפתור, נחישות, נסיעה,, grit, עמוד השדרה, חריצות, מאוקטביה, מוצקות, אחיזה, התמדה, דבקות במשימה, רזולוציה, כוח רצון, stick-to-itiveness.
  • לתכנן, לעצב, לכוון, שאפתנות, רצון, משאלה, כוונה, הדימוגראפיים, הערכה, המטרה, היעד, אובייקט, סוף, המניע, הרציונל.
  • עיצוב, מטרה, כוונה, תוכנית, ערכת, תשוקה, משאלה, המטרה, היעד, שאיפה, שאפתנות, העשייה, סוף, הדימוגראפיים.

המטרה מילים נרדפות פועל טופס

  • ישיר, הצבע, שיפוע, קרן, פוקוס, רמת, לצייר חרוז.
  • לתכנן, מתכוון, מאמץ, להציע, אומר, יש לזכור, להרהר, המטרה, לשאוף, לפתור.
  • מתכוון, לתכנן, מקווה, לכוון, רוצה, לפתור, אומר, לשאוף, לעבוד, להציע.
המטרה מילה נרדפת קישורים: פיזית, אמיתי, עובדתי, חיצוני, בפועל, כלפי חוץ, משוחדת, המעורים, אישי, הוגן, והסביר, אובייקט, המטרה, סיום, היעד, סוף, המטרה, סוף, עיצוב, אובייקט, היעד, שאפתנות, לפתור, נחישות, עמוד השדרה, התמדה, רזולוציה, כוח רצון, stick-to-itiveness, לתכנן, שאפתנות, משאלה, הדימוגראפיים, הערכה, המטרה, היעד, אובייקט, סוף, הרציונל, עיצוב, תוכנית, ערכת, תשוקה, משאלה, המטרה, היעד, שאיפה, שאפתנות, העשייה, סוף, הדימוגראפיים, ישיר, הצבע, שיפוע, קרן, רמת, לתכנן, מתכוון, מאמץ, להציע, אומר, להרהר, המטרה, לפתור, מתכוון, לתכנן, מקווה, רוצה, לפתור, אומר, להציע,

המטרה מילים הופכיות