תכלית מילים נרדפות


תכלית מילים נרדפות התואר טופס

  • בהיות, חסר טעם, חסרת כיוון המוחלת, התקועים, ממוקד, ו־12 הם, מונחה, או תורה שהדריכה, תועה, יציב, קלת דעת, לא צפוי, מבולגן, סיכוי.
תכלית מילה נרדפת קישורים: בהיות, חסר טעם, יציב, קלת דעת, לא צפוי, מבולגן, סיכוי,

תכלית מילים הופכיות