לקשקש מילים נרדפות


לקשקש מילים נרדפות עצם טופס

  • כהכרחית, והילדותי, אומן וחוקר עצמאי, twaddle, blab, blather, יאק, chitchat, אוויר חם.
  • לדבר, שיחה, פטפוט, chitchat, ראפ, שיחה בטלה, twaddle, tête à-עיניים, tittle-tattle.
  • שנגזר, טיול, נדידה, נדודים, צעדו, נסיעות, פסיפס, הליכה, הטלטלות, ג'אנקט.

לקשקש מילים נרדפות פועל טופס

  • maunder, והאופנוע, drivel, blather, לשוטט, למלמל.
  • prate, פטפוט, למלמל, blab, ג'אבר, הלסת, blather, לקשקש, twaddle, yak, drivel, palaver.
  • לדבר, רכילות, פטפוט, chitchat, ראפ, ג'אבר, כהכרחית, לקשקש, tittle-tattle, הלסת.
  • להתפתל, הכומר, התקמט, לדאוג, chafe, להתחמק, היודעות, להתעצבן, טלטל אותו, ההמולה.
  • לשוטט, בפיתול, רוב, לטייל, סוטה, saunter, צעדו, peregrinate.
לקשקש מילה נרדפת קישורים: כהכרחית, twaddle, blab, blather, יאק, chitchat, אוויר חם, לדבר, שיחה, chitchat, ראפ, שיחה בטלה, twaddle, tittle-tattle, טיול, צעדו, הליכה, ג'אנקט, והאופנוע, blather, לשוטט, למלמל, למלמל, blab, ג'אבר, הלסת, blather, לקשקש, twaddle, לדבר, רכילות, chitchat, ראפ, ג'אבר, כהכרחית, לקשקש, tittle-tattle, הלסת, להתפתל, הכומר, chafe, להתחמק, להתעצבן, ההמולה, לשוטט, בפיתול, רוב, לטייל, סוטה, saunter, צעדו, peregrinate,